Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 09 - Sau thời gian nghỉ dịch

6/29/2020 9:23:25 AM

Lịch công tác

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG LÊ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 09 (Sau nghỉ dịch)

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

           

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/6

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Chiều

Làm việc tại trường

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Thứ Ba

30/6

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Chiều

Làm việc tại trường

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Thứ Tư

01/7

Sáng

(HT, PHT tham gia tập huấn công tác QL 01à02/7)

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Chiều

Tham gia tập huấn

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Thứ Năm

02/7

Sáng

Tham gia tập huấn

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Chiều

Tham gia tập huấn

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Thứ Sáu

03/7

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Chiều

Lên KH tuần, giao ban

Dạy học + KTĐK HKII

Làm việc theo giờ HC

Ôn tập + KTĐK HKII

 

Thứ Bảy

…./….

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

…./…

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Diện

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3116
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

video

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 336965 lần

Đang online: 12 người

Quảng cáo