Hội đồng sư phạm

Hội đồng sư phạm

Hiệu trưởng

NGUYỄN TRỌNG DIỆN

Chỗ ở

Sơn Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0944652298

Email

ntdien_th@quangbinh.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng

TRẦN XUÂN THUẬN

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0918716062

Email

tranthuanth2@gmail.com

 

TTCM

HOÀNG THỊ HỒNG MINH

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0384991567

Email

hongminh8384@gmail.com

 

TTCM

NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0859959758

Email

nguyenthibich.thuy227@gmail.com

 

TPCM

TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0949768583

Email

tranthuyduong976@gmail.com

 

TPCM

ĐỖ THỊ KIM THUẬN

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0813790049

Email

dokimthuan@gmail.com

 

Giáo viên

MAI THỊ THIỆP

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0859861624

Email

maithithiep1969@gmail.com

 

Giáo viên

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0912838575

Email

maidongleqb@gmail.com

 

Giáo viên

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0913586265

Email

doanthihuong2010@gmail.com

 

Giáo viên

NGUYỄN NHẬT LỆ

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0944649934

Email

nhatlenguyen1994@gmail.com

 

TPT Đội

NGUYỄN QUANG VINH

Chỗ ở

Đức Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0945204327

Email

quangvinhnguyenth@gmail.com

 

Giáo viên

HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0857520748

Email

hoangtuyet71@gmail.com

 

Giáo viên

TRẦN MẠNH DIỄN

Chỗ ở

Lê Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0867751456

Email

tranmanhdien@gmail.com

 

Giáo viên

TRẦN HUY LỰC

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0982902804

Email

tranhuyluc86@gmail.com

 

Giáo viên

ĐINH THỊ KIỀU OANH

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0818594121

Email

kieuoanhqbh@gmail.com

 

Giáo viên

TRẦN MỘNG DUY

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0853003638

Email

duytran491@gmail.com

 

Nhân viên

TRẦN VĂN HẢI

Chỗ ở

Sơn Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0327634753

Email

haivanthdl@gmail.com

 

Kế toán

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Chỗ ở

Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0822729587

Email

Nguyenhanhnguyet71@gmail.com

 

TTVP

CAO THỊ HƯƠNG

Chỗ ở

Lê Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Điện thoại

0912011446

Email

caohuongyte92@gmail.com

 

Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

video

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 397500 lần

Đang online: 7 người

Quảng cáo