Lịch công tác tuần 12

11/14/2018 2:48:09 PM

Lịch công tác

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG LÊ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12     

(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/11

Sáng

Dự SH dưới cờ

Dự SH dưới cờ

Dự SH dưới cờ

SH dưới cờ

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Thứ Ba

13/11

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Chiều

Chấm SKKN

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Thứ Tư

14/11

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Chiều

Dự ĐH Công đoàn

Dự ĐH Công đoàn

Dự ĐH Công đoàn

Nghỉ

 

Thứ Năm

15/11

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Thứ Sáu

16/11

Sáng

Làm việc tại trường

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Chiều

Lên KH tuần tiếp nối - Giao ban

Dạy CT tuần 12

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 12

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều